PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG MẦM NON THÁI HOÀ
PHÂN CÔNG PHỤ TRÁCH CÁC LỚP
Năm học :  
 
STTHọ và tênTên lớpCN chính
1Hoàng Ánh Tuyết25-36ThA+
2Đỗ Thị Hoa25-36ThB+
3Nguyễn Thị Lương25-36ThC+
4Bùi Thị Tuyết Nhung25-36ThD+
5Nguyễn Thị Mến3-4TA 
6Bùi Thị Hường3-4TA+
7Lê Thị Lan Oanh3-4TB+
8Vũ Thị Nhung3-4TB 
9Nhữ Thị Yến3-4TC+
10Nguyễn Thị Hà3-4TC 
11Cao Thị Huế3-4TD+
12Đinh Thị Lành3-4TD 
13Nguyễn Thị Trang4-5TA+
14Nguyễn Thị Trang4-5TA 
15Nguyễn Thị Hà A4-5TB+
16Nguyễn Thị Thủy4-5TC+
17Lê Thị Lành4-5TC 
18Hà Thanh Tâm4-5TD+
19Vũ Thị Soi4-5TD 
20Nguyễn Thị Khuyên5-6TA+
21Hà Thị Hường5-6TB+
22Chu Thị Kim Nhung5-6TB 
23Nguyễn Thị Sinh5-6TC+
24Nguyễn Thị Huế5-6TD+
25Lê Thị Hà5-6TD